บทความ >> สำหรับพ่อแม่

ดูแลลูกสมาธิสั้น

คำแนะนำสำหรับพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กสมาธิสั้น

  1. มีการจัดทำตารางเวลาให้ชัดเจนว่ากิจกรรมในแต่ละวันที่เด็กต้องทำมีอะไรบ้าง ตั้งแต่ตื่นตอนจนกระทั่งเข้านอน
  2. จัดหาสถานที่ที่เด็กสามารถใช้ทำงาน ทำการบ้าน อ่านหนังสือ โดยไม่มีใครรบกวน และไม่มีสิ่งที่จะมาทำให้เด็กเสียสมาธิ เช่น ทีวี วีดีโอ เกมส์ อยู่ใกล้ๆ
  3. ถ้าเด็กวอกแวกง่ายมากหรือหมดสมาธิง่าย อาจจำเป็นที่เด็กต้องมีผู้ใหญ่นั่งประกบอยู่ด้วยระหว่างทำงาน หรือทำการบ้าน เพื่อให้งานเสร็จเรียบร้อย
  4. พ่อแม่ และบุคคลอื่นในบ้าน ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ อย่าตวาดตำหนิเด็ก หรือลงโทษทางกายรุนแรง เมื่อเด็กกระทำผิด ควรมีการตั้งกฏเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าว่า เมื่อเด็กทำผิด จะมีการลงโทษอย่างไรบ้าง
  5. การลงโทษควรใช้วิธีจำกัดสิทธิต่างๆ เช่น งดดูทีวี งดเที่ยวนอกบ้าน งดขี่จักรยาน ลดค่าขนม เป็นต้น
  6. ควรให้คำชม รางวัลเล็กๆน้อย ๆเวลาที่เด็กทำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้เด็กทำพฤติกรรมที่ดีต่อไป
  7. ทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก เช่น ความมีระเบียบ รู้จักรอคอย ความสุภาพ รู้จักกาละเทศะ หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงต่างๆ เป็นต้น

Copyright© 2014 HappyFamilyNan.com. All Rights Reserved